Lehetséges kihívások és kezelésük a képzéseken

A képzésekre érkező résztvevők meglévő alapkészségei és digitális kompetenciái jelentős különbségeket mutathatnak akár egy képzési csoporton belül is, ami komoly kihívást jelenthet az oktatónak a képzések megtartásakor. A jellegzetességek és az ezekből adódó kockázatok megismerésében nyújtanak segítséget a „Képzések résztvevői” kurzusok mind az 1. és 2. szintű, mind a 3. és 4. szintű képzések esetén, különös hangsúlyt fektetve a kiemelt célcsoportok jellegzetességeire és igényeire.

Az 1. és 2. szintű képzések résztvevőit bemutató e-learning tananyag a „2.1.2. Alapkészség-problémák felismerése” és a „2.1.3. Alapkészség-problémák kezelése” fejezetekben a résztvevők esetleges alapkészség-hiányaiból fakadó nehézségeinek kezeléséhez nyújt segítséget. A 3. és 4. szintű képzéseket bemutató e-learning tananyag „2.3 Elvártnál alacsonyabb digitális kompetenciák”, illetve „2.4 Nyelvtudás hiánya” fejezeteiben pedig iránymutatást kaphat az oktató a magasabb szintű képzések sikeres megtartását akadályozó készség- és kompetenciahiányosságok kezelésére.

Átlépés az e-learning felületre