Adatvédelmi Nyilatkozat / Adatkezelési Tájékoztató

Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. a https://ginop612oktatoknak.hu illetve a https://vekop854oktatoknak.hu domain címekről (továbbiakban Weboldalak) elérhető e-learning adatkezelője jelen dokumentumban teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó irányelveit, adatvédelmi tájékoztatását.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a weboldalt üzemeltető Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cégnév: Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Honfoglalás út 74.
E-mail: helpdesk@ginop612oktatoknak.hu
Levelezési cím: 1221 Budapest, Honfoglalás út 74.
Cégjegyzékszám: 01-09-693262
Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12576094-2-43
Képviseli: Ludányi Arnold Lajos, ügyvezető

Kezelt adatok köre

Felhasználó által kifejezetten megadott adatok a weboldalakon történő regisztrációkor kerülhet megadásra, ezek: Felhasználónév, e-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév. Az e-learning tananyag használata során naplófájlok kerülnek rögzítésre az előrehaladás nyomon követésére (pl.: ip cím, belépés időpontja).

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt (azaz nem regisztrál), úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a weboldal látogatásának méréséhez cookie-kat használjon. Ilyen adatok pl. a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. A weboldal látogatottsági adatok Google Analytics eszközzel kerülnek feldolgozásra.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

  • a Weboldalról elérhető e-learning tartalom elérésének biztosítása;
  • résztvevői e-learning előrehaladás nyomon követése, visszajelzése (naplók megtekintése);
  • kapcsolattartás, elsősorban az e-learning tananyag használata kapcsán esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése (helpdesk).

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli (e-learning kurzusidőszak), az időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatokat törli, ha addig a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Regisztrációval a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért az azt megadó személy, Felhasználó felel.

Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a helpdesk@ginop612oktatoknak.hu címre küldött e-mailre válaszolva.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) vagy törlését a helpdesk@ginop612oktatoknak.hu címre küldött e-maillel.

Amennyiben a Felhasználó nem akarja, hogy a Weboldal használatával összefüggésben, weboldal használati adatok gyűjtésre kerüljenek, akkor az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére minden tőle telhetőt megtesz –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés az Adatkezelői óvintézkedések ellenére történő bekövetkezése esetén Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően a Felhasználó mindenképpen jelentkezz ki a Weboldalról. Felhasználó kötelessége, hogy gondoskodjon róla idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, regisztrációját illetéktelen ne használja.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználó a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia az Üzemeltető által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.