Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF)

ÁSZF célja

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 kódszámú a „Digitális szakadék csökkentése” „Oktatók érzékenyítése” című projekt keretében elérhetővé tett e-learning tananyagok használatának szabályozása.

ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya https://ginop612oktatoknak.hu illetve a https://vekop854oktatoknak.hu domain címekről (továbbiakban Weboldalak) elérhető e-learning felületen regisztrált felhasználókra terjed ki. A felhasználói regisztrálás egyben jelen ÁSZF elfogadását is jelenti.

Tájékoztatjuk, hogy az e-learning tananyagok használatát a képző szervek és oktatók, illetve a képzésben résztvevők közti felnőttképzési szerződések, valamint a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezések mellett – a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg.

ÁSZF módosítása, elfogadása

Az oldal üzemeltetője jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról – annak hatályba lépése előtt – a honlapon közzétett értesítővel előzetesen értesíti a regisztrált felhasználót. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követően regisztrációját 15 napon belül megszüntetni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Felhasználó regisztrációját nem törli, illetve ha az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően tovább folytatja az e-learning tananyag használatát.

Fogalommeghatározások

  • ÁSZF: Jelen dokumentum, mely az ÁSZF hatálya alá tartozó weboldalakon elérhető e-learning tananyagokok használatát szabályozza.
  • E-learning tananyag: Az ÁSZF hatálya alá tartozó weboldalakról elérhető valamennyi online vagy letölthető dokumentum, beágyazott videó és képanyag.
  • Felhasználó: Az ÁSZF hatálya alá tartozó weboldalakon regisztrált személy, aki az e-learning tananyag szolgáltatást igénybe veszi.
  • Kapcsolódó szolgáltatás: E-learning tananyagokhoz kapcsolódó önellenőrzés és önértékelés felületei és dokumentumai.
  • Üzemeltető: Az ÁSZF hatálya alá tartozó weboldalak üzemeltetője a Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  • Szerző: Az ÁSZF hatálya alá tartozó weboldalakon elérhető e-learning tananyagok szerzője a Colosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., a szerzői jogok tulajdonosa a Kormányzati Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ).

Szerzői jogok

A tananyagok és segédletek a megrendelő és – a megrendelői szerződések tartalma szerint – a szerzők kizárólagos tulajdonában vannak, illetve ezeket jogosultak voltak felhasználni. A szerzői jogok részleteit a szerző – megrendelő, illetve a megrendelő – üzemeltető közti szerződések határozzák meg.

Az e-learning tananyagokat szerzői jog védi, ebből következően tilos a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgya az ÁSZF hatálya alá tartozó weboldalakról elérhető E-learning tananyagok és kapcsolódó szolgáltatások köre.

Az E-learning tananyagok eléréséhez szükséges technikai és infrastrukturális feltételek biztosítása (internet-hozzáférés, számítógép stb.) nem képezi a szolgáltatás tárgyát.

Szolgáltatás használatának minimumkövetelményei

Az e-learning tananyagfelület kompatibilis valamennyi standard webes böngészővel. A tesztelt böngészők: Asztali: Crome, Firefox, Safari (7 felett), Edge, Internet Explorer (10 felett); Mobil: Google Crome, MobileSafari; (optimális futás feltételeiről bővebben: https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.4_release_notes)

Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó az E-learning tananyagot adatainak megadását (Regisztráció) követően veheti igénybe. A Felhasználó regisztrációjával hozzájárul az adatainak kezeléséhez, tárolásához és továbbításához az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően. A megadott adatok valódiságáért, illetve a helytelen, téves adatok megadásából származó károkért az Üzemeltetőt nem terheli felelősség.

A Felhasználó adatainak regisztrálását követően az üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi az e-learning képzésben való részvételhez szükséges regisztrációs URL-t, melynek használatával a Felhasználó megadhatja az egyedi autentikációhoz használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. Ezt követően a Felhasználó megkezdheti az e-learning tananyag használatát. Felhasználó a jelszavát bármikor megváltoztathatja, illetve regisztrációját bármikor törölheti.

Amennyiben a Felhasználó törli regisztrációját, illetve a képzési időszak véget ér, úgy az üzemeltető véglegesen törli a Felhasználó adatait.

A Felhasználó a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át. A Felhasználó az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felel. A Felhasználó köteles jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott felhasználóneve és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. A Felhasználó felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával az üzemeltetőnek vagy szerzőnek okozott károkért.

A Felhasználó az e-learning tananyagokhoz, kapcsolódó segédletekhez, letölthető anyagokhoz a képzési felkészülés keretein belül szabadon hozzáférhet.

Kapcsolódó szolgáltatás keretében a weboldal üzemeltetője elérhetővé teszi az önellenőrzés és önminősítés felületeit és dokumentumait.

Vis maior

Sem Felhasználó, sem Üzemeltető nem felelős a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis major következménye. Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.

Üzemeltetői adatok

Cégnév:bColosseum Budapest Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Honfoglalás út 74.
E-mail: helpdesk@ginop612oktatoknak.hu
Levelezési cím: 1221 Budapest, Honfoglalás út 74.
Cégjegyzékszám: 01-09-693262
Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12576094-2-43
Képviseli: Ludányi Arnold Lajos, ügyvezető
Tárhelyszolgáltató neve: tarhely.eu